Za investitore

Gospodo župani, gradonačelnici i načelnici opčina prezentirajte gospodarski potencijal Vaše županije, grada ili općine potencijalnim investitorima na portalu TOP100 potpuno besplatno. Potencijalni investitori tako će na jednom mjestu naći ponude poduzetničkih zona i mogućnosti ulaganja u razne projekte u Republici Hrvatskoj.

Investitori – objavite na ovom mjestu otvoreno pismo namjere za ulaganje.

 

 Vodič za investitore

 • Kratki opis i povjest grada / općine
 • Zemljopisni položaj – google karta
 • Klima
 • Prometna povezanost – opis
  • Cestovni promet, Zračni promet, Željeznički promet, Vodni promet
  • Položaj u planovima prometne povezanosti regije
 • Demografija ( popis stanovništva i obrazovna struktura )
 • Kulturna baština ( kratki opis )
 • Turizam, smještaj, sport i rekreacija
 • Gospodarstvo
  • Struktura djelatnosti
  • Index razvijenosti
  • Proračun ( zadnjih godina )
  • Zaposlenost ( broj zaposlenih i nezaposlenih )
  • Prosječna netto plaća za god.
 • Komunalna, gradska i društvena infrastruktura
  • Komunalna infrastruktura ( poduzeća )
  • Ustanove za podršku gospodarstvu i obrtništvu
  • Školstvo, zdravstvo, duhovni život
  • Ostale mjestne ustanove
  • Telekomunikacije, internet, poštanske usluge
  • Električna energija
  • Financijske institucije
 • Prostorni kapaciteti za razvoj ( nove poslovne zone, napušteni objekti tvornica, vojni objekti i sl.)
  • Popis i opći podaci, Infrastruktura, Prometna povezanost, Industrija i ostale aktivnosti
 • Gospodarski subjekti u gradu / općini
 • Prednosti ulaganja u naš grad / općinu ( poticaji, subvencije, porezne povlastice i sl. )
 • Uvjeti poslovanja
  • Porezi i prirezi, Porez na tvrtku
  • Komunalni doprinos
  • Vodni doprinos
  • Naknada za prenamjenu zemljišta
  • Porez na promet nekretninama
  • Troškovi priključenja na komunalnu infrastrukturu
  • Cijene komunalnih usluga
  • Cijena električne energije
  • Cijene zemljišta
 • Hodogram – ciklus od ideje gradnje poslovne građevine do puštanja u rad izgrađene građevine
 • Rokvi izdavanja dokumentacije i dozvola
 • Pripremljeni projekti našeg grada/općine za ulaganje
 • Dokumentacija u pdf-u
 • Kontakt

 

 

 Otvoreno pismo namjere investitora

 • Podaci o investitoru
  • Investitor ( Tvrtka )
  • Adresa
  • Osoba za kontakt
  • Telefon / fax
  • E-mail / web
  • Matična zemlja
  • Glavna djelatnost
 • Planirane aktivnosti
  • Proizvodnja / trgovina / usluge / ostalo
  • Orjentacija na glavna tržišta
  • Izgradnja / kupnja / najam prostora ili objekta
  • Ostalo
 • Podaci o Investiciji i zahtjevima
  • Veličina i vrsta objekta / prostora
  • Površinske potrebe lokacije ( m2 )
  • Potrebna infrastruktura
    1. Snaga električne energije ( kw )
    2. Voda ( m3 )
    3. Otpadne vode ; sastav / količina ( m3 )
    4. Plin ( m3 )
    5. IT infrastruktura
    6. Prometna dostupnost ( cesta, pruga, zračna luka, vodeni transport )
    7. Ostalo
  • Očekivana vrijednost investicije            ( EUR )
  • Planirani broj radnih mjesta
  • Struktura zaposlenika
  • Posebni zahtjevi
 • Opis projekta
 • Dokumentacija u pdf-u