Usluge hidrulične dizalice

Grupa oglasa: usluge

Opis usluge:

Radovi na visini. Pružamo uslugu rada s košarom za dvije osobe na visinama do 14 metaraNačin plaćanja: virman   

Vrsta ponuditelja: pružatelj usluge   

Cijena: 300,00 kn/h

Jamstvo na izvršenu uslugu:

- zavisno od vrste uslugeZemlja porijekla: Hrvatska

Oglašivač:
INCOM d.o.o.
Zrinski i Frankopana 18
42000 Varaždin
E-mail: incom.vz@gmail.com
Telefon: 098/379-869
Mobitel: 098/379-869
TOP100.hr